PEGASUS HAVAYOLLARI AKRAN DESTEK PROGRAMI (PEGASUS AIRLINES PEER SUPPORT / PAPS) PAPS PROGRAM KURALLARI PAPS İnternet Sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

1. PAPS, Pegasus Havayolları bünyesinde çalışan pilotlar için hizmet vermektedir.

2. PAPS, pilotlar açısından, uçuş emniyeti için risk oluşturabilecek durumlara karşı proaktif yaklaşım sergiler ve sosyal destek kapsamında psikolojik ve mesleki rehberliği hedefler. Rehberlik desteği Pegasus Havayolları bünyesinde çalışan ve programa gönüllü olarak katılan Akran Pilotlar tarafından sağlanır.

3. PAPS, ücretsiz ve proaktif bir destek hizmetidir. Acil durumlarda (acil müdahale, olay müdahale, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylar) başvurulacak bir program değildir. Operasyonel acil durumlar için Ekip Planlama Müdürlüğü veya Uçuş İşletme Tip Müdürünüz ile iletişime geçiniz. Kişisel Acil Durumlar için 112’yi arayınız.

4. PAPS bünyesinde görev alan gönüllü Akran Pilotlar programa ilişkin eğitimi tamamlayarak destek çalışmalarını yürütürler. Bu çalışmalar gizlilik esasları, cezalandırıcı olmayan bir yaklaşım ve adil kültür ilkeleri kapsamında yardım ve rehberlik sağlamayı hedefler. Akran Pilotun seçimi her koşulda destek alan pilotun onayına bağlıdır.

5. PAPS kapsamında rehberlik desteğine pilotlar kendileri için başvurabilirler, meslektaşlarını yönlendirebilirler. Pilot yakınları da pilota destek için yönlendirme yapabilirler. PAPS programına katılım her koşulda ilgili pilotun destek talebinde bulunması veya destek almayı kabul etmesine bağlıdır.

6. Destek alan pilotlar internet sitesi üzerinden kendi seçmediği ancak farketmez dedikten sonra Akran Pilot Grup Temsilcisinin seçtiği Akran’ı değiştirme hakkına sahiptir. Akran’a bu talebini ileterek yeni Akran eşleştirmesi talep edebilmektedir.

7. Akran Pilotların destek alan pilotlar adına herhangi bir konuda karar verme veya müdahalede bulunma sorumluluğu veya yetkisi yoktur. Akran Pilot tarafından verilen destek psikolojik danışmanlık hizmeti değildir. Akran Pilotlar, destek alan pilotların kararları ve davranışlarından sorumlu kabul edilmezler.

8. Akranlar destek kalitesini arttırmak ve kendi kişisel gelişimlerinin gözlemlenmesi için ruh sağlığı uzmanından ihtiyaç duydukları durumlarda süpervizyon alabilmektedirler.

9. Pegasus Havayolları ve PAPS Programı, Anayasa’nın 20. Maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya büyük önem vermektedir. PAPS Programı kapsamında kişisel verilerin kullanımına ilişkin bilgilendirme için lütfen “PAPS Aydınlatma Metni”ni inceleyiniz.

10. Destek alan pilotların programa katılımı yalnız PAPS Programında görev alan ve Akran Pilot Grup Liderleri ve destek veren Akran Pilot ile paylaşılacaktır. PAPS bünyesinde destek veren Akran Pilotlar PAPS Programı Gizlilik Taahhütnamesini imzalamaktadırlar. Bu programda yer alan Pegasus Havayolları çalışanları gizlilik esaslarına uygun hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. PAPS Programında kişisel bilgilerin gizliliğini ve anonimliği sağlamaya yönelik idari ve teknik tedbirler uygulanmaktadır.

11. Uçuş emniyetini etkileyebileceği değerlendirilen durumlar, kişinin kendisine veya başka bir kişiye zarar verme riski oluşturabilecek durumlar,yasal zorunluluk ve analiz/istatistiki raporlama amaçlı anonim bilgiler haricinde PAPS Programı kapsamındaki kişisel bilgiler Pegasus Havayolları bünyesinde veya dışında PAPS Programında görev almayan kişiler paylaşılmayacaktır.

12. PAPS Programı kapsamında alınan rehberlik desteği proaktif bir yaklaşım ile destek alan pilotları insan faktörleri, bireysel esenlik ve uçuş emniyeti konusunda olumlu anlamda geliştirmeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte PAPS Programı kapsamında destek sürecinin profesyonel destek sağlanarak devam etmesi, uçuş emniyetini etkileyebileceği değerlendirilen durumlarda uçuş görevlerinin kısıtlanması veya durdurulması ihtiyacı tespit edilebilir. Belirtilen süreçlerin tamamı gizlilik esasları, cezalandırıcı olmayan bir yaklaşım ve adil kültür ilkeleri kapsamında işletilir.